سپنتاب مگ ، " آیینه‌ای از اخبار و نوآوری های روز جهان

کشاورزی ، دامپروری و شیلات

در دستان شما "

مقالات
16
بازدید
5741
نویسندگان
3
بررسی سیستم های آبیاری هوشمند و نوین در کشاورزی
سیستم های آبیاری

بررسی سیستم های آبیاری هوشمند و نوین در کشاورزی

هدف اصلی سیستم های نوین و هوشمند آبیاری در کشاورزی تولید محصول بهتر و بیشتر با هزینه کمتر است.

انواع روش های هوشمند سازی سیستم های آبیاری
سیستم های آبیاری

انواع روش های هوشمند سازی سیستم های آبیاری

در کشاورزی 4 روش برای هوشمند سازی سیستم های آبیاری وجود دارد که موجب بهینه سازی کشاورزی می شود.